Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Mòdul 1 – Objectius de l’automatització industrial (8h)

Mòdul 2 – Interfaces d’un sistema automatitzat (8 h)

Mòdul 3 – Arquitectura de l’autòmat programable (8 h)

Mòdul 4 – Conceptes de programació (10 h)

Mòdul 5 – Software per programar l'autòmat (7 h)

Mòdul 6 – Simulacions d’automatitzacions amb SCADA (4 h)

Mòdul 7 – Programació de l’autòmat (12 h)  PART PRÀCTICA

 

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Introducció al funcionament i les eines de formació incloses a moodle