Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari  específic  per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,  enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

Documentació i vídeo de la conferència Llei de simplificació Administrativa, que es va dur a terme el passat dia 17 de setembre de 2015. A càrrec de Jordi Artiga, secretari del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Mòdul 1 – Objectius de l’automatització industrial (8h)

Mòdul 2 – Interfaces d’un sistema automatitzat (8 h)

Mòdul 3 – Arquitectura de l’autòmat programable (8 h)

Mòdul 4 – Conceptes de programació (10 h)

Mòdul 5 – Software per programar l'autòmat (7 h)

Mòdul 6 – Simulacions d’automatitzacions amb SCADA (4 h)

 

 

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Objectius:

L’objectiu d’aquest curs és entendre com funciona l’entorn del programa AppInventor.

Veurem com es programa, iniciant per revisar els conceptes bàsics de programació i acabar el curs amb una app pròpia funcional instal·lada en el propi telèfon mòbil.

Programa:

  • Saber treballar en l'entorn AppInventor.
  • Practicar els conceptes bàsics de programació aplicats a AppInventor: Tractament de variables, programació de control (bucles i condicionals), interacció amb l'entorn (sensors, operadors i variables).
  • Desenvolupar un petit programa complert fet amb AppInventor i fer-lo funcionar en un mòbil.

Introducció al funcionament i les eines de formació incloses a moodle