Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari  específic  per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,  enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

-Es dotarà a l'alumne de coneixements sobre com funciona el mercat elèctric en detall, com es formen els preus de l'energia en els mercats majoristes i com es facturen en el mercat lliure minorista, tenint en compte les diferents tarifes d'accés existents i els altres components regulats. 

-Es repassarà la legislació vigent i sobre algunes de les principals empreses comercialitzadores amb una petita anàlisi sobre els contractes i les seves condicions generals i particulars. 

-Es reflexionarà sobre la vinculació entre projecte-potència a contratar-potència a sol·licitar. 

-S'analitzarà els tipus d'ofertes que es fan actualment (preu fix, pass-pool, pass throught, etc) i les possibles estratègies a seguir per part de les empreses. 

-Es repassaran les diferents eines públiques que hi ha disponibles per a la informació del mercat elèctric Espanyol. 

-S'analitzaran les diferents formes de poder extreure tota la informació disponible dels nous comptadors intel·ligents a través de les diferents plataformes. 

-Es dedicaran unes hores a analitzar les dades aportades per aquests comptadors pel seu àmbit de l'auditoria energètica. 

-S'analitzaran tràmits administratius associats a les diferents actuacions en matèria de contractació. 

-Es realitzaran casos pràctics on s'analitzaran les temàtiques indicades.