Curs de tarificació elèctrica i assessorament tarifari. 

 

-Es dotarà a l'alumne de coneixements sobre com funciona el mercat elèctric en detall, com es formen els preus de l'energia en els mercats majoristes i com es facturen en el mercat lliure minorista, tenint en compte les diferents tarifes d'accés existents i els altres components regulats. 

-Es repassarà la legislació vigent i sobre algunes de les principals empreses comercialitzadores amb una petita anàlisi sobre els contractes i les seves condicions generals i particulars. 

-Es reflexionarà sobre la vinculació entre projecte-potència a contratar-potència a sol·licitar. 

-S'analitzarà els tipus d'ofertes que es fan actualment (preu fix, pass-pool, pass throught, etc) i les possibles estratègies a seguir per part de les empreses. 

-Es repassaran les diferents eines públiques que hi ha disponibles per a la informació del mercat elèctric Espanyol. 

-S'analitzaran les diferents formes de poder extreure tota la informació disponible dels nous comptadors intel·ligents a través de les diferents plataformes. 

-Es dedicaran unes hores a analitzar les dades aportades per aquests comptadors pel seu àmbit de l'auditoria energètica. 

-S'analitzaran tràmits administratius associats a les diferents actuacions en matèria de contractació. 

-Es realitzaran casos pràctics on s'analitzaran les temàtiques indicades.